Okno „Zmiany”

Okno „Zmiany”

 

1 . Pole „Ulepszenie lub zmniejszenie nr” Pole „Ulepszenie lub zmniejszenie nr”

Pole „Ulepszenie lub zmniejszenie nr”

Wybierz numer zmiany, w środku trwałym, aby ją edytować, w polach po prawej.

2 . Pole wyboru „Kwota” Pole wyboru „Kwota”

Pole wyboru „Kwota”

Zaznacz, jeżeli zmiana w środku trwałym, powoduje zmianę jego wartości.

3 . Pole „Kwota” Pole „Kwota”

Pole „Kwota”

Wpisz, o jaką kwotę, zmiana w środku trwałym, zmieniła jego wartość.

4 . Pole „Data” Pole „Data”

Pole „Data”

Podaj datę, zmiany w środku trwałym.

5 . Pole „Sprzedaż lub likwidacja” Pole „Sprzedaż lub likwidacja”

Pole „Sprzedaż lub likwidacja”

Zaznacz, jeżeli środek trwały, został sprzedany lub zlikwidowany.

  • Taki środek trwały, będzie oznaczony przekreśleniem, na liście środków trwałych, podczas edycji.

6 . Pole „Powód likwidacji” Pole „Powód likwidacji”

Pole „Powód likwidacji”

Wpisz, dlaczego zlikwidowano środek trwały.

7 . Pole „Data” Pole „Data”

Pole „Data”

Podaj datę, sprzedaży lub likwidacji, środka trwałego.

8 . Pole „Protokół likwidacji” Pole „Protokół likwidacji”

Pole „Protokół likwidacji”

Zaznacz, aby wypełnić protokół, z likwidacji środka trwałego.

9 . Przycisk „Drukuj Protokół” Przycisk „Drukuj Protokół”

Przycisk „Drukuj Protokół”

Kliknij, aby wydrukować protokół likwidacji środka trwałego.

10 . Pole „Sposób likwidacji” Pole „Sposób likwidacji”

Pole „Sposób likwidacji”

Wpisz, w jaki sposób usunięto środek trwały

11 . Pole „Zagosp. odpadów” Pole „Zagosp. odpadów”

Pole „Zagosp. odpadów”

Jeżeli, w wyniku likwidacji środka trwałego, powstały odpady, wpisz, w jaki sposób je zagospodarowano.

12 . Pole „Uczestnik” Pole „Uczestnik”

Pole „Uczestnik”

Osoba, która uczestniczyła, w likwidacji środka trwałego.

13 . Pole „Uczestnik” Pole „Uczestnik”

Pole „Uczestnik”

Kolejna osoba, która uczestniczyła, w likwidacji środka trwałego.

14 . Pole „Miejscowość” Pole „Miejscowość”

Pole „Miejscowość”

Podaj miejscowość, w której nastąpiła likwidacja środka trwałego.

15 . Pole „Podatnik” Pole „Podatnik”

Pole „Podatnik”

Osoba upoważniona.

16 . Przycisk „OK” Przycisk „OK”

Przycisk „OK”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.

17 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.