Oprogramowanie Bizmaster - moduł Handel Plus:

  • Uzyskaj radykalny wzrost wydajności poprzez innowacyjne funkcje magazynowe naszego oprogramowania dla firm.

Funkcjonalność modułu Handel Plus:

  • Wszystkie możliwości modułu Handel.
  • Towary złożone ze składników znajdujących się w magazynie i usług - kompletacja towarów jako prosty sposób produkcji na podstawie receptur - w tym automatyczne obliczanie cen towarów złożonych i rozchód składników oraz kontrola ilości towarów złożonych - również obsługa wyjątkowych zmian w recepturze dla klienta.
  • Możliwość przyjęcia i opisania konkretnych partii dostawy i wydania towaru z konkretnej partii dostawy - wprowadzone partie dostaw są od siebie oddzielone i opisane z uwzględnieniem np. producenta - w dużym stopniu zwiększa to wydajność pracy i daje możliwość zdecydowania, z której partii dostawy wydajemy towar lub jaką konkretnie sztukę o określonej charakterystyce sprzedajemy - podczas prowadzenia obrotu towarami samodzielnie i jednoznacznie wybieramy zasoby magazynowe.

Dodatkowe możliwości modułu Handel Plus:

  • Dodatkowa możliwość rozliczania odpadów towarowych lub strat materiału - odpady są równocześnie odejmowane z magazynu i wprowadzane do księgi podatkowej na podstawie drukowanego odpisu.
PomocPomoc PodręcznikPodręcznik SiećSieć SprawdźSprawdź