Oprogramowanie Bizmaster - moduł Wspólne funkcje:

 • Po prostu pracuj wygodniej w oprogramowaniu dla firm.

Funkcjonalność modułu Wspólne funkcje:

 • Możliwość prowadzenia dowolnej liczby firm w jednym programie - przejście do innej firmy wymaga tylko kliknięcia co jest przydatne zarówno dla biur rachunkowych jak i osób chcąc wykorzystać program również do celów prywatnych.
 • Szybkie tworzenie kopii zapasowej wszystkich danych do jednego niewielkiego pliku w celu łatwego odtworzenia na tym samym lub na innym komputerze - kopia zapasowa może być przenoszona np. na pendrive USB.
 • Możliwość pracy w sieci lokalnej na maksymalnie 100 stanowiskach komputerowych i możliwość rozszerzenia sieci lokalnej poprzez Internet na inne lokalizacje (np. oddziały) za pomocą Wirtualnej Sieci Prywatnej (VPN) - zmiany wykonane na jednym komputerze są natychmiast widoczne na pozostałych komputerach.
 • Pracując w sieci użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie odłączenia się od niej i pracy z ostatnimi dostępnymi danymi, a po ponownym połączeniu wykonane przez niego operacje będą automatycznie widoczne na pozostałych komputerach - umożliwia to wystawienie dokumentów u klienta przy użyciu laptopa.
 • Wszystkie dane (np. klienci, dokumenty) mogą być wyszukane na podstawie słów (np. jeśli oglądając listę klientów wpiszemy w pole szukania fragment nazwy towaru, zobaczymy tylko tych klientów, którzy nabyli podany towar) - w ten sposób łatwo odnajdziemy poszukiwane dane.
 • Możliwość wyszukiwania danych na podstawie precyzyjnych kryteriów (np. wyświetlanie tylko faktur powstałych z dokumentów magazynowych i powyżej określonej kwoty) - umożliwia szybkie odnalezienie danych lub wykonanie szybkiej analizy.

Dodatkowe możliwości modułu Wspólne funkcje:

 • Możliwość określenia listy użytkowników programu i przypisania im dostępu do wyłącznie wybranych funkcji - pozwala zlecać pracownikom prace do wykonania w ściśle określonym zakresie.
 • Przeglądarka stron internetowych i plików graficznych - pozwala uzyskać dostęp do często potrzebnych informacji bez opuszczania programu.
 • Możliwość prowadzenia w programie listy często używanych szablonów dokumentów takich jak umowy - pozwala szybko otworzyć najczęściej potrzebne dokumenty z jednego miejsca.
 • W przypadku wystawiania dokumentów zawsze na następny dzień można ustawić program na domyślne używanie jutrzejszej daty.
 • Możliwość wybrania własnych skrótów klawiszowych oraz przycisków szybkiego dostępu i kolorystyki - dostosowanie programu do własnych potrzeb pozwala na wydajniejszą pracę.
 • Możliwość przypisywania etykiet do dowolnych danych (np. towarów, dokumentów) - lista etykiet jest tworzona przez użytkownika - etykiety są dobrze widoczne ponieważ mogą posiadać odrębne kolory ponadto nazwy etykiet są uwzględnianie przy wyszukiwaniu - pozwala to nadać cechy wybranym danym dla dowolnych celów.
 • Usuwane przez użytkownika dane (np. dokumenty) najpierw znajdą się w koszu z którego można je łatwo odzyskać - pozwala to uniknąć utraty danych w przypadku pomyłki.
PomocPomoc PodręcznikPodręcznik SiećSieć SprawdźSprawdź