Oprogramowanie Bizmaster - moduł Zlecenia:

  • Nie szukaj dokumentów związanych ze zleceniem, nasze oprogramowanie dla firm uporządkuje je tak, aby były łatwo dostępne.

Funkcjonalność modułu Zlecenia:

  • W momencie tworzenia dokumentu program tworzy związane z nim zlecenie (początkowym dokumentem może być np. kosztorys, faktura pro forma).
  • Po utworzeniu na podstawie tego dokumentu innych dokumentów (np. faktury, zamówienia) dokumenty te są automatycznie lub ręcznie załączane do tego zlecenia.
  • Użytkownik ma możliwość przeglądania historii zleceń klienta wraz z listą powiązanych dokumentów.
  • Do zleceń mogą być dołączane projekty lub umowy i inne zewnętrzne pliki oraz uwagi.
  • Załączniki do zleceń podzielone są na zakładki odpowiadające ich rodzajom.
  • Szybki wgląd w szczegóły zlecenia pozwala łatwo zorientować się w zleceniu w sytuacji, kiedy klient potrzebuje dodatkowych usług z naszej strony.

Dodatkowe możliwości modułu Zlecenia:

  • Umowy dodawane do zleceń są kopiowane przez program z podanego szablonu.
  • Możliwość łatwego tworzenia własnego formularza do zbierania informacji o zleceniu.
  • Zlecenia są cały czas widoczne w programie np. podczas wystawiania dokumentu dla klienta.
PomocPomoc PodręcznikPodręcznik SiećSieć SprawdźSprawdź