Jak przypisać osobne ceny poszczególnym odbiorcom?

Jak to przebiega?

  1. W edycji faktury kliknij pole Cena odbiorcy. Po włączeniu tej funkcji znajdziesz je w ramce Odbiorca.

  2. Wybierz w tym polu nazwę bieżącego odbiorcy.

Co dokładnie mogę wpisać w polu Cena odbiorcy?

  • Cokolwiek wpiszesz w tym polu, będzie nazwą grupy cenowej. Program proponuje, żeby to była nazwa bieżącego klienta, ale możesz też wpisać inną nazwę, opisującą grupę firm. Kiedy usuniesz tekst z pola, program powróci do ogólnych cen.

Czy w ten sposób otrzymam niezależne ceny?

  • Tak, ale będzie je trzeba niezależnie aktualizować. Jeżeli wolisz procentowe odchylenia od ogólnych cen, zwróć uwagę na to, że dostępna jest alternatywna funkcja poziomy cen.

Jak to włączyć?