Okno „Kolorowe Kategorie”

Okno „Kolorowe Kategorie”

1 . Lista „Kategorie” Lista „Kategorie”

Lista „Kategorie”
  • Zaznacz pole wyboru po lewej, aby przypisać wybraną kategorię do aktualnie edytowanego elementu.

  • Z prawej strony okna dostępna jest edycja aktualnie wybranej kategorii.

2 . Przycisk „Nowa” Przycisk „Nowa”

3 . Przycisk „Zmień nazwę” Przycisk „Zmień nazwę”

Przycisk „Zmień nazwę”
  • Zmienia nazwę aktualnie wybranej kategorii. Podaj nazwę kategorii. Może to być dowolna nazwa, pod jaką chcesz kategoryzować dane.

  • Spowoduje to także zmianę nazwy tej kategorii w elementach, do których już ją przypisano.

  • Umożliwia również połączenie dwóch kategorii w jedną, jeżeli podamy tę samą nazwę, co już występująca.

4 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”
  • Usuwa aktualnie wybraną kategorię z listy.

  • W elementach, do których już przypisano tę kategorię będzie ona nadal widoczna, ale bez koloru tła.

5 . Pole „Kolor” Pole „Kolor”

Pole „Kolor”

Kolor tła kategorii. Wybierz kolor z listy. Kolory mogą się powtarzać dla różnych kategorii.

6 . Pole „Skrót klawiszowy” Pole „Skrót klawiszowy”

Pole „Skrót klawiszowy”

Wybierz z listy skrót klawiszowy, który będzie pozwalał przypisać wybraną kategorię do danych, bez użycia myszy.

7 . Przycisk „OK” Przycisk „OK”

Przycisk „OK”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.

8 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.