Menu „Ceny”

Menu „Ceny”

Klikając te opcje, można je zaznaczać i klikając ponownie, usuwać zaznaczenie.

1 . Sprzedaż brutto Sprzedaż brutto

Sprzedaż brutto

Ceny na fakturze zostaną wpisane w wartościach brutto, jeżeli ta opcja jest zaznaczona. W przeciwnym razie, są używane ceny netto.

2 . Drukuj brutto Drukuj brutto

Drukuj brutto

Ceny na fakturze zostaną wydrukowane w wartościach brutto. Żeby to polecenie było dostępne, opcja Sprzedaż brutto musi być zaznaczona.

3 . Zakup brutto Zakup brutto

Zakup brutto

Ceny zakupu będą podawane w wartościach brutto, jeżeli ta opcja jest zaznaczona.

4 . Nie zmieniaj Nie zmieniaj

Nie zmieniaj

Zmiana cen w tej fakturze nie spowoduje ich zapisania do towaru.