Jak sprzedawać w różnych cenach, ale zachować spójność cen?

Czy mogę poszczególnym odbiorcom sprzedawać ten sam towar w różnych cenach?

  • Tak, jeżeli mają to być różnice procentowe i ceny mają być widoczne na fakturach bez użycia rabatów, należy skorzystać z poziomów cen. Ceny zaktualizowane w jednym poziomie, zmienią proporcjonalnie ceny we wszystkich poziomach danego towaru. Towar kosztujący 100 zł w poziomie 0%, będzie kosztował 90 zł w poziomie -10%. Jeśli zaktualizujemy cenę towaru w poziomie 0% na 200 zł, to w poziomie -10% towar będzie kosztował automatycznie 180 zł. W ten sposób cena zmieniana jest tylko raz dla danego towaru, a każdy odbiorca otrzymuje automatycznie dostosowaną cenę.

Jak to włączyć?

Czy mogę udzielać różnych upustów w zależności od grup towarów?

  • Tak, odbiorca może mieć osobne poziomy cen dla poszczególnych folderów towarów. Klient negocjuje wtedy rabat nie na cały asortyment razem, lecz na poszczególne grupy towarów, co program zapamiętuje. Kiedy zaistnieje taka potrzeba, możesz też podać poziom cen dla każdego towaru z osobna.

Czy mogę udzielać upustu automatycznie po przekroczeniu określonej kwoty?

  • Tak, jeśli określisz, od jakiej wysokości obrotów handlowych z odbiorcą, ma być użyty dany poziom cen. Wtedy program zastosuje ten poziom automatycznie, dla każdego spełniającego to kryterium odbiorcy. Zawsze istnieje jeszcze możliwość ręcznej zmiany poziomu cen.

 

Dostępna jest także funkcja dostosowywania cen, bez zachowania spójności: Jak przypisać osobne ceny poszczególnym odbiorcom?