Zakładka „Powtarzanie”

Zakładka „Powtarzanie”

Można określić, co jaki czas, zadanie ma się powtórzyć. Można także podać początek i koniec powtarzania.

1 . Pole „Brak” Pole „Brak”

Pole „Brak”

Brak powtarzania.

2 . Pole „Dzienne” Pole „Dzienne”

Pole „Dzienne”

Powtarzanie zadania co kilka dni.

3 . Pole „Tygodniowe” Pole „Tygodniowe”

Pole „Tygodniowe”

Powtarzanie zadania co kilka tygodni.

4 . Pole „Miesięczne” Pole „Miesięczne”

Pole „Miesięczne”

Powtarzanie zadania co kilka miesięcy.

5 . Pole „Roczne” Pole „Roczne”

Pole „Roczne”

Powtarzanie zadania co kilka lat.