Zakładka „Ogólne”

Zakładka „Ogólne”

1 . Zakładki Zakładki

Zakładki

Lista zakładek zadania.

2 . Pole wyboru „Wykonano” Pole wyboru „Wykonano”

Pole wyboru „Wykonano”

Zaznacz, jeżeli wykonano to zadanie.

  • Wykonane zadania zostaną wyróżnione wyblakłym tekstem.

  • Nie będą pokazywane przypomnienia o tych zadaniach.

3 . Nazwa Nazwa

Nazwa

W polu tym wpisywana jest nazwa zadania. Jeżeli ta nazwa była wcześniej użyta, program automatycznie uzupełni część pól zadania, na podstawie poprzednio wprowadzonych danych.

4 . Pole „Przypomnienie” Pole „Przypomnienie”

Pole „Przypomnienie”

W jakim czasie, przed rozpoczęciem zadania, Bizmaster ma pokazać o nim przypomnienie.

5 . Pole „SMS” Pole „SMS”

Pole „SMS”

Przypomnienie o zadaniu zostanie wysłane jako SMS na telefon komórkowy.

6 . Pole „Koszt” Pole „Koszt”

Pole „Koszt”

Koszt wykonania zadania, np. czas pracy, dojazd.

  • Pozwala później analizować koszty, jakie były poniesione do osiągnięcia danej sprzedaży.

7 . Pole „Pracownik klienta” Pole „Pracownik klienta”

Pole „Pracownik klienta”

Przedstawiciel odbiorcy, któremu przypisane jest to zadanie.

  • Można wpisać nowe nazwisko, które zostanie wtedy automatycznie dodane do pracowników odbiorcy.

8 . Pole „Wykonawca” Pole „Wykonawca”

Pole „Wykonawca”

Użytkownik, który zobaczy to zadanie jako własne, wraz z informacją o jego autorze.

  • Pozwala to zlecać zadania współpracownikom.

9 . Pole „Data” Pole „Data”

Pole „Data”

Dzień rozpoczęcia zadania.

10 . Pole „Godzina” Pole „Godzina”

Pole „Godzina”

Godzina rozpoczęcia zadania. Jeżeli zadanie zajmie cały dzień lub kilka dni, wybierz Brak.

11 . Pole „Długość” Pole „Długość”

Pole „Długość”

Czas, jaki zajmie wykonanie zadania. Graficznie jest przedstawiany i zmieniany w kalendarzu.

12 . Przycisk „Kategorie” Przycisk „Kategorie”

Przycisk „Kategorie”

Kolorowe kategorie przypisane do tego zadania.