Z czego korzysta średniej wielkości hurtownia dowożąca świeże artykuły?

I. W jaki sposób, na podstawie zapotrzebowania klientów, tworzone są dowody dostaw?

 1. Dowody tworzone są ze statusem bieżący. Są to wstępne dokumenty, które na tym etapie nie są jeszcze drukowane. Na razie mają one jedynie funkcję rejestracji zamówień klientów.

 2. Na dowodach drukowane są uwagi dotyczące każdej pozycji. Można opisać np. jakość wybranych towarów.

 3. Są również wpisywane wewnętrzne uwagi, które służom pracownikom w czasie dostaw.

 4. Można określić który kierowca i o której godzinie dostarczy tę dostawę.

 5. Zaznaczane jest, czy klient wybiera otrzymywanie faktury przy każdej dostawie, czy fakturę zbiorczą raz na jakiś czas.

 6. Podczas tworzenia dowodów zgromadzone są od razu wszystkie informacje, niezbędne do wystawienia faktury. Na wydrukach dowodów te dodatkowe informacje nie są jednak widoczne.

 7. Poszczególni klienci otrzymują różniące się, o określony procent, ceny towarów. Przy czym często klient negocjuje rabaty na grupy towarów, a nie na cały asortyment. Informacje te są wprowadzone na etapie wystawiania dowodów dostaw i pamiętane przez program.

 8. Uprawnienia dostępu do poszczególnych funkcji programu mogą być przypisane do konkretnych pracowników. Dowody dostaw mogą być tworzone przez pracownika, który ma dostęp np. tylko do tej funkcji.

 9. Informacje dotyczące dostaw, które się nie zmieniają, są zapamiętane w programie osobno dla każdego klienta.

II. Na podstawie wpisanych dowodów dostaw wiadomo już, jakie towary są potrzebne. Co dalej?

 1. Drukowane jest automatyczne zestawienie o brakujących towarach, które uwzględnia tylko bieżące dowody i zawiera informacje, którzy klienci potrzebują tych towarów.

 2. Po zakupie niezbędnych do realizacji zamówienia towarów, ilości i ceny są szybko aktualizowane. W tym celu tworzone jest wyszukiwanie, w którym program pokazuje tylko towary brakujące w magazynie. Użyta jest także funkcja pozwalająca przechodzić do kolejnych towarów przy naciskaniu tylko klawisza [Enter].

 3. Jeśli nie udało się zakupić wszystkich potrzebnych towarów, wprowadzana jest zmiana ilości w dowodach. Ewentualnie można też dopisać uwagi.

 4. Na podstawie wprowadzonych wcześniej informacji, drukowane jest automatyczne zestawienie z wyszczególnieniem, którzy kierowcy mają załadować na samochód które towary. Jak również zbiorcze zestawienie dla kierowców, o której godzinie mają dostarczyć towary do poszczególnych klientów, zawierające wewnątrzfirmowe uwagi do dowodów.

 5. Automatycznie, za pomocą jednego kliknięcia drukowane są wszystkie potrzebne dowody dostaw i faktury, zawierające aktualne ceny po zakupach.