Menu „Moje firmy”

Menu „Moje firmy”

1 . Firma Firma

Firma

Kliknij firmę, aby rozpocząć w programie Bizmaster pracę w ramach tej firmy.

2 . Dodaj Dodaj

Dodaj

Dodaj nową własną firmę.

3 . Usuń Usuń

Usuń

Usuń wybraną własną firmę.