Zakładka „Powiązania”

Zakładka „Powiązania”

 

1 . Lista „Powiązania” Lista „Powiązania”

Lista „Powiązania”

Lista relacji, jakie ma aktualnie wybrany odbiorca z innymi firmami.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Kliknij, aby dodać nowe powiązanie.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuwa wybrane powiązanie.

4 . Przycisk „Otwórz” Przycisk „Otwórz”

Przycisk „Otwórz”

Otwiera aktualnie wpisaną, powiązaną firmę, do edycji.

5 . Pole „Firma” Pole „Firma”

Pole „Firma”

Wybierz firmę, z którą ten odbiorca jest związany. Można wybrać istniejącą firmę, lub wpisać dowolną informacyjną nazwę z adresem (firma nie zostanie automatycznie utworzona).

6 . Pole „Powiązanie” Pole „Powiązanie”

Pole „Powiązanie”

Funkcja, jaką powiązana firma wypełnia, dla aktualnego odbiorcy.