Edycja sekcji

Edycja sekcji

1 . Lista „Sekcje” Lista „Sekcje”

Lista „Sekcje”

Lista grup kosztorysu. Pozycje kosztorysu są podzielone, na poszczególne grupy.

  • Lista jest indywidualna, dla poszczególnych kosztorysów, jednak zostanie użyta, przy tworzeniu nowych kosztorysów, na początek.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Kliknij, aby dodać nową sekcję kosztorysu.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Kliknij, aby usunąć wybraną sekcję kosztorysu.

4 . Pole „Tytuł” Pole „Tytuł”

Pole „Tytuł”

Wpisz tytuł, jaki może zostać wydrukowany, nad sekcją, lub tytuł dla własnej informacji, w przypadku nie drukowania tytułu.

  • Tytuł ten pozwala poinformować klienta, jakiego rodzaju pozycje są zgrupowane w sekcji.

5 . Pole „Drukuj tytuł” Pole „Drukuj tytuł”

Pole „Drukuj tytuł”

Zaznacz, jeżeli tytuł sekcji ma być wydrukowany na kosztorysie.

6 . Pole „Wstaw sumę wyższej sekcji” Pole „Wstaw sumę wyższej sekcji”

Pole „Wstaw sumę wyższej sekcji”

Pozwala wstawić, do tej sekcji, sumę sekcji, znajdującej się bezpośrednio nad nią.

  • Umożliwia to automatyczne obliczanie opłaty procentowej, uzależnionej od sumy wyższej sekcji kosztorysu.

7 . Pole „Suma jako” Pole „Suma jako”

Pole „Suma jako”

Wybierz nazwę towaru lub usługi, którego cena będzie obliczona automatycznie, na podstawie poprzedniej sekcji.

  • Możesz też zdecydować, aby była to zawsze pierwsza pozycja tej sekcji, o dowolnej nazwie.

8 . Pole „Wartość sumy” Pole „Wartość sumy”

Pole „Wartość sumy”

Wpisz, jaki procent podsumowania powyższej sekcji, ma być wstawiony do tej sekcji.

9 . Pole „Zawartość tej sekcji w nowych kosztorysach” Pole „Zawartość tej sekcji w nowych kosztorysach”

Pole „Zawartość tej sekcji w nowych kosztorysach”

Klikając to pole, możesz zmienić jego stan:

  • Jeżeli to pole jest zaznaczone, pozycje w tej sekcji, aktualnego kosztorysu, zostaną potraktowane jak szablon, i będą wstawiane automatycznie, do nowo tworzonych kosztorysów.

  • Jeżeli to pole jest wypełnione, pozycje będą wstawiane, do nowych kosztorysów, jednak pozycje aktualnego kosztorysu, nie zmienią już, tego szablonu.

  • Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, ta sekcja będzie pusta, w nowych kosztorysach.

10 . Przycisk „OK - powrót do informacji ogólnych” Przycisk „OK - powrót do informacji ogólnych”

Przycisk „OK - powrót do informacji ogólnych”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.