Informacje ogólne

Informacje ogólne

 

1 . Pole „Miejsce wystawienia” Pole „Miejsce wystawienia”

Pole „Miejsce wystawienia”

Miasto, w którym wystawiono fakturę.

2 . Pole „Waluta” Pole „Waluta”

Pole „Waluta”

Waluta, w której wystawiono fakturę. Można edytować listę walut.

  • „Moja firma” może mieć osobne numery kont, dla poszczególnych walut, żeby wydrukować odpowiednie na fakturze, w zależności od waluty.

3 . Pole „Data wystawienia” Pole „Data wystawienia”

Pole „Data wystawienia”

Dzień, w którym wystawiono fakturę.

4 . Pole „Data sprzedaży” Pole „Data sprzedaży”

Pole „Data sprzedaży”

Dzień, w którym przekazano towary lub wykonano usługę. Zazwyczaj, jest to ten sam dzień, co dzień wystawienia faktury.

5 . Pole „Sposób zapłaty” Pole „Sposób zapłaty”

Pole „Sposób zapłaty”

Ustalony z klientem, sposób zapłaty za fakturę, np. przelewem, gotówką.

6 . Pole „Termin zapłaty” Pole „Termin zapłaty”

Pole „Termin zapłaty”

Ustalony z klientem, ostatni dzień na zapłacenie faktury. Można zmienić w ustawieniach, jaki będzie termin zapłaty, dla nowych klientów.

7 . Pole „Środek transportu” Pole „Środek transportu”

Pole „Środek transportu”

Sposób, w jaki dostarczono lub odebrano towary, np. własny odbiorcy, własny sprzedawcy. W ustawieniach, można wyłączyć to pole.

8 . Pole „Wystawił(a)” Pole „Wystawił(a)”

Pole „Wystawił(a)”

Imię i nazwisko osoby, która zostanie wydrukowana, na dole faktury, jako osoba upoważniona, wystawiająca fakturę.

9 . Pole „Opis zdarzenia” Pole „Opis zdarzenia”

Pole „Opis zdarzenia”

Opis zdarzenia gospodarczego, na podstawie którego Bizmaster doda fakturę, do rozliczeń podatkowych.

  • Po wpisaniu zdarzenia, którego nie ma na liście, Bizmaster zapyta, o najbardziej podobne zdarzenie.

  • Można wybrać z listy, istniejące zdarzenia, lub kliknąć na liście polecenie Edytuj zdarzenia.

  • Jeżeli wybierzesz z listy „Brak zdarzenia”, Bizmaster nie doda faktury, do rozliczeń podatkowych.

  • W przypadku faktur, zalecane zdarzenie to „Sprzedaż towarów i usług handlowych”, a w przypadku zamówień: „Zakup towarów handlowych”.

10 . Pole „Uwagi” Pole „Uwagi”

Pole „Uwagi”

Uwagi, które zostaną wydrukowane na dole faktury.

  • Wpisz „|” (pionowa kreska), aby złamać linię.