Pasek narzędziowy

Pasek narzędziowy

 

1 . Pole „Nazwa szablonu” Pole „Nazwa szablonu”

Pole „Nazwa szablonu”

Poszczególne dokumenty mogą mieć wiele szablonów. Szablon można później wybrać, w oknie drukowania, klikając przycisk Inne. Wybierz tutaj szablon, który chcesz edytować.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj nowy szablon wydruku, aktualnego dokumentu.

  • Jeżeli chcesz, edytować szablon, zalecamy najpierw utworzyć, za pomocą tego przycisku, kopię szablonu.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuń wybrany szablon.

4 . Przycisk „Zapisz” Przycisk „Zapisz”

Przycisk „Zapisz”

Zapisz zmiany w szablonie.

5 . Przycisk „Podgląd” Przycisk „Podgląd”

Przycisk „Podgląd”

Otwórz podgląd, aktualnie edytowanego szablonu.

  • Aby można było tutaj uzyskać podgląd np. faktury, należy najpierw wystawić fakturę, w głównym oknie Bizmastera, i ją wydrukować, lub zobaczyć podgląd wydruku.