Jak zaimportować do programu listę klientów?

Jeśli posiadasz listę klientów, zapisaną w arkuszu kalkulacyjnym Excel, Calc bądź innym, który potrafi zapisywać dane do formatu CSV, możesz tę listę zaimportować do programu Bizmaster:

  1. Aby to zrobić, najpierw zapisz plik jako CSV. Użyj polecenia Zapisz jako w arkuszu kalkulacyjnym i wybierz z listy Zapisz jako typ format zawierający słowo CSV.

  2. Następnie włącz w programie Bizmaster narzędzie Dane do/z pliku. W tym celu otwórz Ustawienia i w rozdziale 5 zaznacz opcję Dane do/z pliku.

  3. Teraz ikona Dane do/z pliku jest widoczna w Bizmasterze. Kliknij ją i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora.

 

Korzystając z tego narzędzia możesz też wykonać odwrotną operację, czyli zapisać tabelę odbiorców do użycia w innym programie.