Pozycje

Pozycje

 

1 . Lista „Pozycje” Lista „Pozycje”

Lista „Pozycje”

Lista towarów i usług, sprzedawanych na fakturze.

 • Kliknij, aby rozpocząć edycję, danej pozycji, w dolnej części ekranu.

 • Ikona oznacza, m.in. czy pozycja jest towarem, usługą, czy brakuje jej w magazynie, lub jest zupełnie nowa.

 • Po kliknięciu na tej liście, naciskając [Ins], dodasz nową pozycję, a naciskając [Del], usuniesz ją.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy, na nagłówku, aby dostosować kolumny tej listy.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Rozpoczyna edycję nowej pozycji (towaru lub usługi) faktury.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuwa wybraną pozycję faktury.

4 . Przycisk „Importuj” Przycisk „Importuj”

Przycisk „Importuj”

Kopiuje (wstawia) pozycje, z innego dokumentu, do tego dokumentu.

 • Można także akceptować dokumenty, na inne dokumenty.

5 . Pole „Inne” Pole „Inne”

Pole „Inne”

Po zaznaczeniu, pokazuje dodatkowe pola, m.in. cenę zakupu.

6 . Ilość w magazynie Ilość w magazynie

Ilość w magazynie

Informacja, o aktualnie dostępnej, ilości w magazynie, towaru.

 • Jeżeli jest podświetlona, to znaczy że towaru brakuje.

 • Jeżeli widnieje tutaj „n/d”, to znaczy, że jest to usługa lub nowy towar.

7 . Pole „Nazwa” Pole „Nazwa”

Pole „Nazwa”

Nazwa, sprzedawanego towaru lub usługi. Można wpisać dowolnie długą nazwę.

 • Klikając strzałkę, z prawej strony, można też wybrać wcześniej dodane towary.

 • Można także wyszukiwać towary.

8 . Pole „Ilość” Pole „Ilość”

Pole „Ilość”

Sprzedawana, na fakturze, ilość towaru lub usługi.

9 . Pole „Rabat” Pole „Rabat”

Pole „Rabat”

Rabat (upust), który zostanie wydrukowany, na fakturze.

10 . Pole „Sprzedaż netto” Pole „Sprzedaż netto”

Pole „Sprzedaż netto”

Cena, pod jaką towar lub usługa, jest sprzedawana.

 • Netto, jest to cena bez podatku VAT.

 • Jeżeli chcesz, wpisać cenę brutto (z podatkiem VAT), skorzystaj z przycisku Ceny, w prawym górnym rogu okna.

11 . Pole „PKWiU” Pole „PKWiU”

Pole „PKWiU”

Miejsce, na wpisanie symbolu PKWiU.

 • Symbol PKWiU, odpowiada rodzajom towarów, i stawce podatku VAT.

 • Nie trzeba podawać tego symbolu, dla stawki 22%, ale można to zmienić w ustawieniach.

 • Najłatwiej określić symbol, patrząc na fakturę zakupu towarów.

 • Zamiast symbolu PKWiU, można drukować własny symbol, np. numer seryjny.

12 . Pole „J.m.” Pole „J.m.”

Pole „J.m.”

Jednostka miary, w której mierzony jest, sprzedawany towar.

13 . Pole „Stawka VAT” Pole „Stawka VAT”

Pole „Stawka VAT”

Stawka podatku, od towarów i usług.

 • W ustawieniach, możesz określić, jaka będzie początkowa stawka nowych pozycji i zmienić listę stawek.