Rozdział „4: Odbiorcy, dostawcy i organizer”

Rozdział „4: Odbiorcy, dostawcy i organizer”

1 . Pole „Foldery” Pole „Foldery”

Pole „Foldery”

Pozwala podzielić listę firm, na kilka folderów.

2 . Pole „Dokumenty” Pole „Dokumenty”

Pole „Dokumenty”

Wyświetla listę faktur, wybranego odbiorcy, wraz podglądem.

3 . Pole „Towary” Pole „Towary”

Pole „Towary”

Wyświetla listę towarów, kupionych przez wybranego odbiorcę, z podziałem na lata i miesiące.

4 . Pole „Zadania” Pole „Zadania”

Pole „Zadania”

Pozwala dodawać, do odbiorców, zadania do wykonania, i notować wykonane zadania.

5 . Pole „Załączniki” Pole „Załączniki”

Pole „Załączniki”

Umożliwia dodanie, do odbiorców, załączników (np. dokumentów, stron internetowych), ogólnie związanych z danym odbiorcą, oraz wyświetlanie zbiorczej listy załączników, ze wszystkich zadań, danego odbiorcy.

6 . Pole „Pracownicy” Pole „Pracownicy”

Pole „Pracownicy”

Pozwala notować informacje, o pracownikach odbiorcy, takie jak dane kontaktowe.

7 . Pole „Zlecenia” Pole „Zlecenia”

Pole „Zlecenia”

Umożliwia przechowywanie: wszystkich dokumentów (np. kosztorysów, faktur), załączników (np. umów, projektów) i uwag – związanych z poszczególnymi zleceniami, w jednym miejscu.

8 . Pole „Opis” Pole „Opis”

Pole „Opis”

Pozwala wpisać dowolnie długie uwagi, na temat odbiorcy.

9 . Pole „Cena odbiorcy” Pole „Cena odbiorcy”

Pole „Cena odbiorcy”

Można mieć wiele, całkowicie niezależnych cen, w ramach jednego towaru, przypisanych do konkretnych odbiorców lub grup odbiorców. Ponieważ ceny te są niezależne, trzeba zawsze podać wszystkie ceny, danego towaru, od nowa.

  • Jeżeli wolisz, żeby wszystkie ceny towaru, zostały zaktualizowane automatycznie, po zmianie jednej z cen towaru, skorzystaj z poziomów cen, które są uzależnione procentowo.

10 . Przycisk „Moje pola” Przycisk „Moje pola”

Przycisk „Moje pola”

Umożliwia tworzenie własnych formularzy, pozwalających, w sposób uporządkowany, zbierać informacje, o odbiorcach, zadaniach, zleceniach i projektach.

11 . Przycisk „Zaawansowane” Przycisk „Zaawansowane”

Przycisk „Zaawansowane”

Pozwala szczegółowo dostosować funkcje odbiorców, zadań, pracowników, zleceń i projektów.