Stan magazynu

Stan magazynu

1 . Pole „Tytuł” Pole „Tytuł”

Pole „Tytuł”

Wpisz tytuł zestawienia, jaki zostanie wydrukowany.

2 . Pole „Data wystawienia” Pole „Data wystawienia”

Pole „Data wystawienia”

Data, która zostanie wydrukowana.

3 . Pole „Ceny sprzedaży lub zakupu” Pole „Ceny sprzedaży lub zakupu”

Pole „Ceny sprzedaży lub zakupu”

Wybierz, czy mają być podane i sumowane, ceny sprzedaży, czy ceny zakupu od dostawcy, towarów.

4 . Pole „Ceny netto lub brutto” Pole „Ceny netto lub brutto”

Pole „Ceny netto lub brutto”

Wybierz, czy mają być drukowane i sumowane, ceny netto (bez podatku VAT), czy brutto (z podatkiem VAT).

5 . Pole „Magazyny” Pole „Magazyny”

Pole „Magazyny”

Jeżeli masz wiele magazynów, zaznacz magazyny, które zostaną pokazane w zestawieniu.

6 . Pole „Ilość w magazynie” Pole „Ilość w magazynie”

Pole „Ilość w magazynie”

Wybierz, czy mają być drukowane tylko towary, które są w magazynie, czy przeciwnie.

7 . Pole „Foldery” Pole „Foldery”

Pole „Foldery”

Możesz wybrać, z których folderów, zostaną wydrukowane towary.

8 . Pole „Kategorie” Pole „Kategorie”

Pole „Kategorie”

Możesz wybrać kolorowe kategorie, spośród których, towar musi mieć przynajmniej jedną, aby został wydrukowany.

9 . Pole „Drukuj Rezerwacje” Pole „Drukuj Rezerwacje”

Pole „Drukuj Rezerwacje”

Możesz wydrukować również, wstępne rezerwacje towarów, w magazynie.

10 . Pole „Drukuj Dostawy” Pole „Drukuj Dostawy”

Pole „Drukuj Dostawy”

Możesz wydrukować informację, o dostawcy i datę, poszczególnych dostaw.

11 . Pole „Drukuj sumę słownie” Pole „Drukuj sumę słownie”

Pole „Drukuj sumę słownie”

Spowoduje wydrukowane słownego podsumowania, typowego dla Spisu z natury.

12 . Pole „Szerokość kolumny Nazwa” Pole „Szerokość kolumny Nazwa”

Pole „Szerokość kolumny Nazwa”

Możesz wybrać, jak wiele miejsca w tabeli, zajmie kolumna, z nazwą towaru.