Więcej funkcji

Więcej funkcji

 

1 . Przycisk „< Powrót” Przycisk „< Powrót”

Przycisk „< Powrót”

Powraca, z edycji składników towaru złożonego, do bardziej ogólnej listy pozycji.

 • Pogrubienie sygnalizuje, że można powrócić.

 • Można też nacisnąć [Shift+Cofnij], lub kliknąć prawym przyciskiem myszy, na liście pozycji.

 • Nazwa towaru złożonego, widnieje na górze ramki Pozycje. Można także ją kliknąć, aby powrócić.

   

2 . Przycisk „Składniki >” Przycisk „Składniki >”

Przycisk „Składniki >”

Rozpoczyna edycję składników towaru złożonego.

 • Pogrubienie sygnalizuje, że towar już ma składniki. Kliknięcie rozpocznie jednak edycję, także nowego towaru.

 • Można też nacisnąć [Shift+Enter], lub kliknąć dwukrotnie, na liście pozycji.

 • Towary złożone, mogą składać się także z innych towarów złożonych – można klikać ten przycisk wielokrotnie.

 • Aby powrócić z edycji towaru złożonego, do bardziej ogólnych pozycji, kliknij przycisk < Powrót.

3 . Pole „Dostawa” Pole „Dostawa”

Pole „Dostawa”

Pozwala oddzielić od siebie, poszczególne dostawy towaru. Wybierz tutaj dostawę, z której chcesz sprzedać towar.

 • Klikając strzałkę, zobaczysz listę dostaw, z podaniem daty przyjęcia, dostawcy, wpisanego producenta, ceny i ilości.

 • Edytując towary w magazynie, możesz dodać nową dostawę, wybierając z listy „Dodaj”.

 • Nowe dostawy, możesz też tworzyć, wprowadzając zamówienia.

 • Bezpośrednio w tym polu, widoczna jest data przyjęcia dostawy.

 • Jeżeli chcesz, sprzedać więcej towaru, niż jest w tej dostawie, pole zostanie podświetlone.

 • Możesz jednak sprzedać więcej, Bizmaster automatycznie pobierze towar, z innych najbardziej podobnych dostaw.

 • Dostawy, których już nie ma w magazynie, będą na liście wyblakłe. Zostaną później zastąpione, przez nowe dostawy.

4 . Pole „Poziom” Pole „Poziom”

Pole „Poziom”

Pozwala wybrać, zróżnicowany procentowo, poziom cen. Jest to rabat, który zmieni ceny, od razu w edycji.

 • Jeżeli chcesz, aby zmiana ceny, w jednym poziomie, proporcjonalnie zmieniała ceny w innym, skorzystaj z tego pola.

 • Jeżeli natomiast chcesz, podawać ceny za każdym razem od nowa, skorzystaj z pola Cena, zamiast z tego pola.

 • Klikając strzałkę, można zobaczyć listę poziomów, oraz edytować poziomy.

 • Bizmaster zapamięta ostatni poziom, tego odbiorcy.

 • Możesz zapamiętać poziom, dla poszczególnych folderów, z osobna (inny upust dla jednego i drugiego folderu).

5 . Przycisk „Załączniki” Przycisk „Załączniki”

Przycisk „Załączniki”

Umożliwia załączenie do towarów: plików (np. zdjęć z podglądem), dokumentów (np. faktur) i stron internetowych.

 • Nazwy załączników, są widoczne na tym przycisku.

6 . Pole „Moje uwagi” Pole „Moje uwagi”

Pole „Moje uwagi”

Umożliwia wpisanie własnych uwag do towaru, które nie zostaną wydrukowane na fakturze.

7 . Pole „Magazyn” Pole „Magazyn”

Pole „Magazyn”

Jeżeli masz wiele magazynów, możesz wybrać magazyn, z którego zostanie pobrany towar.

8 . Pole „Cena” Pole „Cena”

Pole „Cena”

Umożliwia wybranie ceny towaru. Przy każdej zmianie cen, poszczególne ceny trzeba tutaj wpisać osobno.

 • Jeżeli chcesz, żeby ceny były ze sobą procentowo związane, użyj pola Poziom, zamiast tego pola.

 • Ceny, podane tutaj, są niezależne od siebie. Jeżeli na przykład, zmieniasz cenę 1, cena 2, pozostanie niezmieniona.

 • Innymi słowy, wszystkie ceny trzeba wpisywać, za każdym razem od nowa.