Zakładka „Zlecenia”

Zakładka „Zlecenia”

1 . Zakładka „Podgląd” Zakładka „Podgląd”

Zakładka „Podgląd”
  • Podgląd podstawowego dokumentu zlecenia, który rozpoczyna zlecenie. Inne dokumenty dodane do zlecenia, mogą wynikać z tego podstawowego dokumentu. Na przykład, jeżeli utworzymy zupełnie nowy dowód, to ten dowód automatycznie pojawi się jako zlecenie. Jeżeli następnie utworzymy na jego podstawie fakturę, to ta faktura pokaże się w ramach już istniejącego zlecenia.

  • Lista zleceń danego odbiorcy jest więc tworzona przez program Bizmaster automatycznie, na podstawie dokumentów danego odbiorcy.

  • Na kolejnych zakładkach można ręcznie dodawać dokumenty i zewnętrzne pliki.

2 . Zakładka „Ogólne” Zakładka „Ogólne”

Zakładka „Ogólne”

Podstawowe informacje o zleceniu.

3 . Zakładka „Uwagi” Zakładka „Uwagi”

Zakładka „Uwagi”

Dowolne uwagi do zlecenia.

4 . Zakładka „Projekty” Zakładka „Projekty”

Zakładka „Projekty”

Pliki projektów, rysunków związanych ze zleceniem.

5 . Zakładka „Umowa” Zakładka „Umowa”

Zakładka „Umowa”

Pliki dokumentów, umów związanych ze zleceniem. Umowy są dodawane na podstawie Szablonów dokumentów.

6 . Zakładka „Zamówienia” Zakładka „Zamówienia”

Zakładka „Zamówienia”

Zamówienia na towary potrzebne do realizacji tego zlecenia, które Bizmaster doda automatycznie, jeżeli powstały automatycznie, na podstawie kosztorysu. Można też dodawać zamówienia ręcznie.

7 . Zakładka „Dowody” Zakładka „Dowody”

Zakładka „Dowody”

Dowody dostawy i inne dokumenty, które są związane ze zleceniem, ale nie są jeszcze ostatecznymi dokumentami sprzedaży.

8 . Zakładka „Sprzedaż” Zakładka „Sprzedaż”

Zakładka „Sprzedaż”

Lista ostatecznych dokumentów sprzedaży, np. faktury kończące zlecenie.

9 . Zakładka „Komentarz” Zakładka „Komentarz”

Zakładka „Komentarz”

Dodatkowa notatka do zlecenia i inne informacje, takie jak np. priorytet.