Jak złożyć duży towar z kilku małych?

Jak mogę tworzyć towary złożone?

  • Towary złożone można utworzyć poprzez użycie przycisku Składniki >. Program pomoże obliczyć cenę finalnego produktu i obsłuży ilość składników w magazynie.

  • W skład towarów złożonych mogą wchodzić zarówno towary, usługi, jak również inne towary złożone (prefabrykaty).

Czy program pozwala pamiętać ilość towaru złożonego, znajdującego się w magazynie?

  • Tak, program pozwala przechowywać w magazynie już złożony towar. Pozwala to składać towary z wyprzedzeniem, na zapas oraz przyjmować zwroty.

  • Można również rozłożyć towar złożony na składniki, ich ilość w magazynie zostanie automatycznie zaktualizowana.

Jak mogę wydrukować na fakturze składniki towaru złożonego?

  • W polu Stawka VAT towaru złożonego jest dostępna opcja Składniki. Zawsze kiedy składniki mają różne stawki VAT, jest ona ustawiona domyślnie, z możliwością zmiany. Wybranie tej opcji pozwala rozliczyć podatek VAT na poziomie poszczególnych składników, a nie na poziomie towaru złożonego. W tym celu na fakturze drukowane są wszystkie składniki towaru złożonego wraz z informacją w skład jakiego produktu wchodzą. Natomiast kiedy w polu Stawka VAT towaru złożonego zostanie wybrana inna opcja niż Składniki, towar złożony zostanie rozliczony z użyciem wybranej stawki VAT, a jego składniki nie zostaną wydrukowane na fakturze.

Czy można zdecydować z których dostaw mają zostać pobrane składniki towaru złożonego?

Jak włączyć obsługę towarów złożonych?

 

Zobacz także: Z czego korzysta mała firma produkująca na zamówienie?