Zakładka „Korespondencja”

Zakładka „Korespondencja”

 

1 . Pole „Dział” Pole „Dział”

Pole „Dział”

Dział firmy klienta, w którym pracuje pracownik klienta.

2 . Pole „Funkcja” Pole „Funkcja”

Pole „Funkcja”

Funkcja w firmie klienta, którą zajmuje pracownik.

3 . Pole „Zwrot grzecznościowy” Pole „Zwrot grzecznościowy”

Pole „Zwrot grzecznościowy”

Zwrot poprzedzający nazwisko, używany podczas adresowania listów.

4 . Pole „Zgoda na przetwarzanie danych” Pole „Zgoda na przetwarzanie danych”

Pole „Zgoda na przetwarzanie danych”

Zaznacz to pole, jeżeli otrzymano zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5 . Pole „Adres” Pole „Adres”

Pole „Adres”

Adres pracownika. Wybierz z listy lub dodaj nowy.

6 . Pole „Ulica” Pole „Ulica”

Pole „Ulica”

Ulica w adresie pracownika.

7 . Pole „Kod” Pole „Kod”

Pole „Kod”

Kod pocztowy w adresie pracownika.

8 . Pole „Miasto” Pole „Miasto”

Pole „Miasto”

Miasto w adresie pracownika.