Jak utworzyć wiele bardzo podobnych faktur?

Jak utworzyć wiele faktur różniących się tylko odbiorcą?

Jak utworzyć wiele faktur na podstawie gotowej tabeli z adresami i ilościami towarów?

  • Potrzebna będzie tabela utworzona np. w arkuszu kalkulacyjnym (Open Office Calc, Microsoft Excel), zapisana w pliku CSV (użyj polecenia Zapisz jako w arkuszu kalkulacyjnym), zawierająca dane odbiorców i ilości poszczególnych pozycji.

  1. Otwórz Ustawienia i w rozdziale 5 zaznacz pole wyboru Dane do/z pliku.

  2. Kliknij ikonę Dane do/z pliku na pasku narzędziowym.

  3. Wybierz polecenie Wystaw faktury według tabeli i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.