Z czego korzysta mała firma produkująca na zamówienie?

Jak przyjmowane są zlecenia?

 1. Zlecenie dla firmy produkcyjnej dotyczy najczęściej towarów złożonych. Towar złożony jest produktem końcowym przeznaczonym dla klienta. Jego składnikami są towary i usługi, np. materiały, robocizna czy nawet inne towary złożone. Korzystanie z towarów złożonych pozwala automatycznie obliczyć ceny skomplikowanych produktów i aktualizować stany magazynowe ich składników.

 2. Dobranie odpowiednich do zlecenia towarów ułatwia zgrupowanie ich w folderach oraz zebranie przez program Bizmaster informacji o nich. Mogą to być: strony internetowe producentów, katalogi, projekty własne produktów i kontakty do dostawców. Wszystkie te informacje są pod ręką.

 3. Na podstawie rozmowy z klientem tworzony jest kosztorys, podzielony na czytelne sekcje. Czasami kosztorys zawiera np. usługę, której cena jest uzależniona procentowo od łącznej wartości wprowadzonej sekcji. W takim przypadku program może tę cenę obliczać automatycznie.

 4. Funkcja Dostawy umożliwiająca oddzielenie otrzymanych dostaw jednego towaru, pozwala dobrać do zlecenia taką partię materiału, jaka jest odpowiednia dla klienta.

 5. Dowolne nowe towary mogą być wprowadzane od ręki, ale dopóki nie dojdzie do realizacji kosztorysu, nie pojawią się na ogólnej liście towarów w programie.

 6. Usługi Spoza oferty, które wystąpią tylko w tym jednym kosztorysie, są dodawane w taki sposób, aby nie były widoczne poza nim.

Jak wygląda realizacja zlecenia?

 1. Jeżeli klient decyduje się skorzystać z oferty, automatycznie na podstawie kosztorysu zamawiane są od dostawców potrzebne towary.

 2. Zamówienie może zawierać szczegółową specyfikację materiałów, w celu ich wstępnej obróbki przez dostawcę. Po finalizacji zamówienia, towary są widoczne na ogólnej liście w programie.

 3. Aby dokonać potrzebnych pomiarów u klienta, umawiane jest spotkanie, zapisane w programie z automatycznym przypomnieniem SMS. Ustalenia z rozmów też są zapisywane, aby można je było szybko wyszukiwać z podziałem według klientów, zleceń lub w tradycyjnym widoku kalendarza. Kalendarz pomaga także planować wykonanie zlecenia.

 4. Na podstawie kosztorysu wystawiane są dalsze dokumenty, takie jak dowody dostawy, faktury (także eksportowe) i paragony.

 5. Przyjmowane są od klientów zaliczki oraz drukowane są gotowe polecenia przelewu dla klienta. Aby zapłacić dostawcom, także drukowane są polecenia przelewu na własny użytek.

Co jeszcze jest szczególnie przydatne?

 • Poszczególni odbiorcy otrzymują ceny zróżnicowane procentowo, w zależności od ustaleń.

 • Wstępna rezerwacja towarów pozwala zorientować się, przy przyjmowaniu zleceń, jakie jest przewidywane zapotrzebowanie. Dane towary są jednak dostępne, aż do czasu realizacji zlecenia.

 • Rozliczenia podatkowe, takie jak książka przychodów i rozchodów, są automatycznie generowane przez program na podstawie wystawianych faktur i zamówień. Odpady materiałów powstałe podczas produkcji, czy środki trwałe, także są obsługiwane.

 • Wszystkie umowy, projekty i inne dokumenty, dostępne są w jednym miejscu dla danego zlecenia. Pozwala to powrócić do zlecenia, kiedy klient zamawia uzupełnienia i znaleźć potrzebne informacje. Umowy tworzone są według szablonów.