Jak organizować towary, firmy i przelewy za pomocą folderów?

Do czego służą foldery?

  • Foldery pozwalają grupować towary, firmy lub przelewy. Jest to przydatne, kiedy tych danych jest bardzo wiele.

  • Możesz wybrać folder podczas wystawiania faktur, tworzenia przelewów, edycji towarów lub firm. W tym celu wpisz w polu Folder nazwę folderu lub wybierz go z listy. Ułatwia to wyszukanie informacji, ograniczając listę wyświetlanych danych tylko do tych, które znajdują się w wybranym folderze.

Przykładowa struktura folderów towarów:

 

 

Przykładowa struktura folderów firm:

 

 

Jak to włączyć?

  • Otwórz Ustawienia i zaznacz odpowiednie pole dla towarów, firm lub przelewów.

  • Aby podczas edycji faktury pokazać pole folderów towarów, zaznacz pole Inne znajdujące się w ramce Pozycje, pod tabelą pozycji.

Co jeszcze można zrobić?

  • Aby wyświetlić pełną listę towarów, firm lub przelewów, z pominięciem podziału na foldery, wybierz folder Wszystkie.

  • Kiedy dodajesz nowy towar, firmę lub przelew, zostanie on przypisany do aktualnie wybranego folderu.

  • Możesz zmienić folder towaru, firmy lub przelewu rozpoczynając edycję tych danych, wybierając nowy folder i zapisując. Folder firmy lub towaru możesz zmienić także w edycji faktury.

  • Możesz zrezygnować z używania folderów towarów podczas edycji faktur (korzystać wtedy z jednej płaskiej listy towarów) i ciągle używać folderów w innych miejscach programu.

  • Możesz też zaczynać edycję faktur zawsze od folderu towarów Wszystkie zamiast od ostatniego folderu.

  • Na swoje zakupy odbiorcy mogą mieć określone procentowe odchylenia cen towarów przy automatycznym uzależnieniu ceny od folderu, w którym znajduje się towar.