Zakładka „Projekty”

Zakładka „Projekty”

1 . Zakładka „Ogólne” Zakładka „Ogólne”

Zakładka „Ogólne”

Podstawowe informacje o projekcie.

2 . Zakładka „Etapy” Zakładka „Etapy”

Zakładka „Etapy”

Etapy projektu, na podstawie których, tworzone są zadania.

3 . Zakładka „Dokument” Zakładka „Dokument”

Zakładka „Dokument”

Dokument określający sprzedaż, jaka ma być uzyskana, w ramach projektu.

4 . Zakładka „Uczestnicy” Zakładka „Uczestnicy”

Zakładka „Uczestnicy”

Osoby zaangażowane w projekt.

5 . Zakładka „Uwagi” Zakładka „Uwagi”

Zakładka „Uwagi”

Dowolne uwagi, do projektu.

6 . Zakładka „Koniec” Zakładka „Koniec”

Zakładka „Koniec”

Zakończenie i podsumowanie projektu.

7 . Pole „Nazwa” Pole „Nazwa”

Pole „Nazwa”

Nazwa, opisująca cel projektu (np. jaki produkt będzie sprzedany).

8 . Pole „Rodzaj” Pole „Rodzaj”

Pole „Rodzaj”

Rodzaj projektu. Na podstawie rodzaju, Bizmaster zapamiętuje Etapy projektu, żeby można z nich było korzystać, w następnych projektach.

  • Fabrycznie dostępny jest rodzaj „Sprzedaż”.

9 . Pole „Promocja” Pole „Promocja”

Pole „Promocja”

Wpisz, dowolną nazwę, kampanii promocyjnej, w ramach której, projekt jest przeprowadzany.

  • W ten sposób, można sprawdzić rezultaty, poszczególnych promocji.

10 . Pole „Start” Pole „Start”

Pole „Start”

Pierwszy, zaplanowany dzień, przeprowadzania projektu.

11 . Pole „Planowany koniec” Pole „Planowany koniec”

Pole „Planowany koniec”

Ostatni, zaplanowany dzień, przeprowadzania projektu.

12 . Pole „Pracownik klienta” Pole „Pracownik klienta”

Pole „Pracownik klienta”

Wpisz tutaj kierownika projektu, po stronie odbiorcy. Można wpisać nowego pracownika, który zostanie automatycznie utworzony.

13 . Pole „Opiekun” Pole „Opiekun”

Pole „Opiekun”

Użytkownik, który jest odpowiedzialny za projekt (kierownik projektu).

14 . Przycisk „Kategorie” Przycisk „Kategorie”

Przycisk „Kategorie”

Kolorowe kategorie, przypisane do projektu.