Pasek narzędziowy (popularne)

Pasek narzędziowy (popularne)

Zobacz też pozostałe przyciski.

1 . Polecenie „Należności” Polecenie „Należności”

Polecenie „Należności”

Pozwala sprawdzić za jakie dokumenty jeszcze nie zapłacono i wprowadzić zapłatę.

2 . Polecenie „Ustawienia” Polecenie „Ustawienia”

Polecenie „Ustawienia”

Pozwala włączyć więcej funkcji programu Bizmaster, takich jak np. dodatkowe typy dokumentów.

3 . Polecenie „Kopia zapasowa” Polecenie „Kopia zapasowa”

Polecenie „Kopia zapasowa”

Otwiera okno Kopia zapasowa, pozwalające zapisać wszystkie dane programu w formie pojedycznego pliku kopii zapasowej. Umożliwia też odtworzenie wszystkich danych z kopii zapasowej.

4 . Polecenie „Kosz” Polecenie „Kosz”

Polecenie „Kosz”

Pokazuje usunięte do Kosza elementy, umożliwiając ich przywrócenie.

5 . Polecenie „Pomoc” Polecenie „Pomoc”

Polecenie „Pomoc”

Pokazuje niniejszą pomoc do programu Bizmaster.

6 . Polecenie „Zamknij” Polecenie „Zamknij”

Polecenie „Zamknij”

Zamyka program Bizmaster.