Inne

Inne

Dodatkowe pola, które są widoczne po zaznaczeniu pola Inne.

1 . Pole „Zakup netto” Pole „Zakup netto”

Pole „Zakup netto”

Cena, za jaką towar został kupiony przez firmę, która go teraz sprzedaje.

  • Jest to cena netto (bez podatku VAT). Aby była to cena brutto (z podatkiem VAT), kliknij przycisk Ceny, na górze okna.

2 . Pole „Marża” Pole „Marża”

Pole „Marża”

Procentowo określony narzut, jaki zostanie doliczony do ceny zakupu, aby obliczyć cenę sprzedaży.

3 . Pole „Rodzaj” Pole „Rodzaj”

Pole „Rodzaj”

Rodzaj towaru lub usługi. Można wybrać następująco:

  • Towar – będzie liczona ilość w magazynie.

  • Usługa – nie będzie liczona ilość w magazynie.

  • Spoza oferty – towar nie zostanie dodany do ogólnej listy, będzie dostępny tylko na tej fakturze.

4 . Pole „Folder” Pole „Folder”

Pole „Folder”

Folder, w którym chcesz znaleźć towary, w polu Nazwa, lub do którego chcesz zapisać ten towar.