Jak przetworzyć kilkanaście ostatnich dokumentów?

Jakie operacje można wykonać na bieżących dokumentach?

Jakie zestawienia można wykonać według bieżących dokumentów?

  • Można wydrukować listę tych dokumentów.

  • Można wydrukować listę towarów wpisanych do dokumentów.

  • Można wydrukować listę brakujących w magazynie towarów wpisanych do dokumentów.

Jak to włączyć?

Czy są polecane inne funkcje?

Jakie dodatkowe informacje można zawrzeć w zestawieniach?