Jak wystawić dodatkowe dokumenty sprzedaży?

Jakie dokumenty można wystawić?

Jak to włączyć?