Jak oddzielić od siebie i sprzedawać oddzielone dostawy towaru?

Na czym polega oddzielenie od siebie dostaw (partii) danego towaru?

  • Polega na zgrupowaniu, pod wspólną nazwą, oddzielonych od siebie dostaw tego samego towaru. Kiedy oddzielenie od siebie dostaw jest włączone, każda dostawa ma swoją własną ilość w magazynie, ceny, informacje o dostawcy i o producencie oraz datę i uwagi. Natomiast, kiedy oddzielenie dostaw nie jest włączone, każdy towar może mieć tylko jedną ilość w danym magazynie i nie operuje się na oddzielonych dostawach towaru.

  • Przyjęte dostawy można wpisywać automatycznie, na podstawie wcześniej utworzonego zamówienia lub ręcznie podczas edycji towaru.

Czy mogę zdecydować, którą dostawę chcę sprzedać?

  • Wystarczy wybrać pozycję z listy dostaw, pokazującej wszystkie istotne informacje o dostawach, takie jak np. ilość, producent.

  • W sytuacji awaryjnej, kiedy towaru z wybranej dostawy wystarczy tylko na część sprzedawanej ilości, wyświetlana jest wyraźna informacja o tym. Program umożliwia, w takiej sytuacji, automatyczne uzupełnienie sprzedaży z innych dostaw tego samego towaru, pochodzących od tego samego dostawcy. A w drugiej kolejności z innych dostaw tego samego towaru, o jak najbliżej cenie do pierwotnie wybranej dostawy.

Jak to włączyć?