Zakładka „Koniec”

Zakładka „Koniec”

 

1 . Pole „Koniec” Pole „Koniec”

Pole „Koniec”

Zaznacz, jeżeli projekt został już zakończony.

  • Bizmaster automatycznie kończy projekty, z wykonanym ostatnim etapem.

2 . Pole „Rodzaj końca” Pole „Rodzaj końca”

Pole „Rodzaj końca”

Określa sposób, zakończenia projektu.

3 . Pole „Przyczyna końca” Pole „Przyczyna końca”

Pole „Przyczyna końca”

Powód, dla którego zakończono projekt.

4 . Pole „Data końca” Pole „Data końca”

Pole „Data końca”

Rzeczywista data zakończenia projektu.

5 . Pole „Kto kończy” Pole „Kto kończy”

Pole „Kto kończy”

Użytkownik, kończący projekt.

6 . Pole „Status projektu” Pole „Status projektu”

Pole „Status projektu”

Aktualny status projektu (np. „Zawieszony”).

7 . Pole „Wygrał produkt” Pole „Wygrał produkt”

Pole „Wygrał produkt”

Miejsce, na wpisanie produktu, który osiągnął cel tego projektu.

8 . Pole „Wygrał konkurent” Pole „Wygrał konkurent”

Pole „Wygrał konkurent”

Miejsce, na wpisanie konkurenta, który osiągnął cel tego projektu.