Okno „Praca na wielu komputerach”

Okno „Praca na wielu komputerach”

1 . Pole „Liczba komputerów w sieci” Pole „Liczba komputerów w sieci”

Pole „Liczba komputerów w sieci”

Podaj, ile jest komputerów, z Bizmasterem, w sieci.

 • W przypadku dodawania nowego komputera, skopiuj najpierw na niego początkowe dane, z dowolnego innego komputera, z Bizmasterem, za pomocą kopii zapasowej.

 • Liczba komputerów w sieci, powinna być podana identycznie, na wszystkich komputerach.

 • Folder sieciowy, będzie można wybrać, dopiero po podaniu liczby komputerów.

2 . Pole „Wspólny folder sieciowy” Pole „Wspólny folder sieciowy”

Pole „Wspólny folder sieciowy”

Nazwa wspólnego folderu sieciowego. Kliknij przycisk Przeglądaj, z prawej strony, aby go wybrać.

3 . Przycisk „Przeglądaj” Przycisk „Przeglądaj”

Przycisk „Przeglądaj”

Użyj następującej procedury, aby utworzyć folder sieciowy, na głównym komputerze:

 • Najlepiej, aby na główny komputer, wybrać taki, który jest najczęściej włączony i podłączony do sieci (komputer stacjonarny).

 1. Kliknij przycisk Przeglądaj.

 2. W oknie przeglądania, kliknij Komputer » dysk C: (lub inny dysk twardy).

 3. Upewnij się, że dysk C:, jest zaznaczony, i kliknij przycisk Utwórz nowy folder.

 4. Wpisz nazwę folderu, np. „Bizmaster”.

 5. Kliknij folder „Bizmaster”, prawym przyciskiem myszy, i wybierz z menu, polecenie Udostępnij. Jeżeli nie zobaczysz okna udostępniania, wybierz z menu, polecenie Właściwości, i kliknij przycisk Udostępnij, na zakładce Udostępnianie.

 6. Potwierdź udostępnianie w sieci.

 7. Upewnij się, że folder „Bizmaster”, jest zaznaczony, i kliknij OK, w oknie przeglądania.

Użyj następującej procedury, aby wybrać folder sieciowy, na pozostałych komputerach:

 1. Kliknij przycisk Przeglądaj.

 2. W oknie przeglądania, kliknij Sieć » <Tutaj nazwa głównego komputera> » Bizmaster.

 3. Upewnij się, że folder „Bizmaster”, jest zaznaczony, i kliknij OK, w oknie przeglądania.

 • Czasem, trzeba poczekać kilka sekund, aż ikona Sieć, zostanie rozwinięta.

 • Jeżeli nie możesz znaleźć innych komputerów w sieci, być może sieć Windows, nie jest uruchomiona. Kliknij Start » Pomoc, aby zobaczyć w Pomocy Windows, informacje o uruchamianiu sieci.

4 . Przycisk „OK - zapisz i zamknij” Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.