Jak wydrukować przelew?

Jakie przelewy można drukować?

  • Przelew dla dostawcy – drukowany automatycznie z zamówienia, zakupu lub listy należności.

  • Gotowy przelew dla odbiorcy – drukowany bezpośrednio z faktury lub listy należności.

  • Dowolny przelew, który jest przechowywany na liście przelewów.

  • Przelew podatkowy do Urzędu Skarbowego, ZUS.

Jak wygląda przelew?

  • Przelew wygląda identycznie, jak polecenia przelewów wypełniane np. w banku i spełnia wymagania określone przez stosowne instytucje.

  • Przelewy można drukować na zwykłym papierze lub na specjalnych blankietach.

Czy są dodatkowe funkcje?

  • Bizmaster przypomni o utworzonych, ale nie wykonanych przelewach.

  • Powtarzające się przelewy mogą być automatycznie ponawiane.

Jak to włączyć?