Okno „Bizmaster”

Okno „Bizmaster”

Ilość widocznych przycisków na pasku narzędziowym i elementów na liście Przejdź do zależy od zainstalowanych modułów. Tutaj pokazano jedynie najbardziej podstawowy pakiet Mikrofirma.

1 . Pasek narzędziowy Pasek narzędziowy

Pasek narzędziowy

Zawiera ikony pozwalające uruchamiać dodatkowe funkcje programu. Podstawowe operacje, takie jak tworzenie nowej faktury, są dostępne pod osobnymi przyciskami w głównym oknie. Natomiast dodatkowe funkcje, takie jak wykaz należności, znajdziesz właśnie na pasku narzędziowym. Opis poszczególnych przycisków podzieliliśmy na popularne i pozostałe.

2 . Lista „Przejdź do” Lista „Przejdź do”

Lista „Przejdź do”

Pozwala przechodzić między listami dokumentów, odbiorców, dostawców, towarów, usług, etc. Kliknij, aby przejść między częściami programu Bizmaster.

3 . Przycisk „Utwórz nową Fakturę” Przycisk „Utwórz nową Fakturę”

Przycisk „Utwórz nową Fakturę”

Kliknij lub naciśnij [Ctrl+N], aby utworzyć nowy element.

  • Pozwala tworzyć dokumenty, towary, firmy i inne, w zależności od części programu Bizmaster, która jest otwarta.

4 . Przycisk „Usuń wybraną Fakturę” Przycisk „Usuń wybraną Fakturę”

Przycisk „Usuń wybraną Fakturę”

Kliknij, aby usunąć aktualny element do kosza.

5 . Pole „Miesiąc” Pole „Miesiąc”

Pole „Miesiąc”

Kliknij, aby wybrać miesiąc z którego chcesz oglądać dokumenty.

6 . Pole „Szukaj” Pole „Szukaj”

Pole „Szukaj”

Umożliwia np. odnalezienie faktury po wpisaniu części nazwy jednej z jej pozycji. Jeśli jest niewidoczne, tę funkcję można włączyć w ustawieniach.

7 . Lista „Elementy” Lista „Elementy”

Lista „Elementy”

Kliknij, aby otworzyć element w celu podglądu, edycji lub wydrukowania.

  • To co jest tutaj widoczne, zależy od aktualnie otwartej części programu Bizmaster.

8 . Edycja Edycja

Edycja

W obszarze edycji programu Bizmaster, można wprowadzać dane, kiedy np. utworzy się nowy element.