Rozdział „8: Drukowanie”

Rozdział „8: Drukowanie”

 

1 . Pole „Numery stron” Pole „Numery stron”

Pole „Numery stron”

Na dole faktury, zostanie wydrukowany numer strony faktury.

2 . Pole „Dzielenie na strony” Pole „Dzielenie na strony”

Pole „Dzielenie na strony”
  • Jeżeli to pole jest zaznaczone, faktury z dużą ilością pozycji, zostaną podzielone na strony, z powtórzeniem ogólnych informacji o fakturze, na każdej stronie.

  • Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, pozycje faktury, które nie zmieszczą się na pierwszej stronie, zostaną wydrukowane, od góry kolejnych stron faktury.

3 . Pole „Drukarka igłowa” Pole „Drukarka igłowa”

Pole „Drukarka igłowa”

Faktury zostaną wydrukowane, przy użyciu osobnych, tekstowych szablonów wydruków. Nie zaznaczaj tej opcji, w przypadku drukarek atramentowych i laserowych, jest ona przydana tylko, dla drukarek igłowych.

4 . Pole wyboru „Drukuj tyle kopii dokumentów” Pole wyboru „Drukuj tyle kopii dokumentów”

Pole wyboru „Drukuj tyle kopii dokumentów”

Zaznacz, jeżeli chcesz drukować kopie faktur i oznaczenia oryginał lub kopia, na fakturach.

5 . Pole „Drukuj tyle kopii dokumentów” Pole „Drukuj tyle kopii dokumentów”

Pole „Drukuj tyle kopii dokumentów”

Wpisz, ile Bizmaster ma drukować kopii faktur.

6 . Pole „Lewy margines” Pole „Lewy margines”

Pole „Lewy margines”

Niezadrukowany odstęp, na kartce papieru, od lewej.

7 . Pole „Prawy margines” Pole „Prawy margines”

Pole „Prawy margines”

Niezadrukowany odstęp, na kartce papieru, od prawej.

8 . Pole „Górny margines” Pole „Górny margines”

Pole „Górny margines”

Niezadrukowany odstęp, na kartce papieru, od góry.

9 . Pole „Dolny margines” Pole „Dolny margines”

Pole „Dolny margines”

Niezadrukowany odstęp, na kartce papieru, od dołu.

10 . Pole „Drukarka” Pole „Drukarka”

Pole „Drukarka”

Wybierz drukarkę, której chcesz użyć, do drukowania faktur.

  • Aby zainstalować drukarkę w Windows, podłącz ją do komputera. Jeżeli nie zainstaluje się automatycznie, kliknij Start » Panel sterowania » Drukarki » Dodaj drukarkę.

11 . Pole „Okienko koperty od lewej” Pole „Okienko koperty od lewej”

Pole „Okienko koperty od lewej”

Bizmaster może drukować adres odbiorcy, w dodatkowym miejscu faktury, które jest przystosowane, do okienka adresowego koperty. Wpisz odstęp tego adresu, od lewej strony kartki papieru.

12 . Pole „Od góry” Pole „Od góry”

Pole „Od góry”

Bizmaster może drukować adres odbiorcy, w dodatkowym miejscu faktury, które jest przystosowane, do okienka adresowego koperty. Wpisz odstęp tego adresu, od góry kartki papieru.

13 . Przycisk „Wybierz logo firmy” Przycisk „Wybierz logo firmy”

Przycisk „Wybierz logo firmy”

Kliknij, aby wybrać plik, ze znakiem graficznym firmy, który zostanie wydrukowany na fakturach.

14 . Przycisk „Bez logo” Przycisk „Bez logo”

Przycisk „Bez logo”

Kliknij, aby usunąć znak graficzny firmy, z faktur.

15 . Pole „Odstęp pod logo” Pole „Odstęp pod logo”

Pole „Odstęp pod logo”

Wpisz odstęp, między znakiem graficznym firmy, a początkiem danych firmy, na fakturze.

16 . Przycisk „Szablony wydruków” Przycisk „Szablony wydruków”

Przycisk „Szablony wydruków”

Pozwala zmienić wygląd wydruków, np. faktur.