Przelew

Przelew

1 . Odbiorca Odbiorca

Odbiorca

Firma, która otrzyma przelew, na swoje konto.

2 . Pole „Konto” Pole „Konto”

Pole „Konto”

Numer konta, na które wpłynie przelew.

  • W przypadku przelewu np. do ZUS, można tutaj wybrać jedno, z kilku kont, tego odbiorcy.

3 . Zleceniodawca Zleceniodawca

Zleceniodawca

Wpłacająca firma.

4 . Przycisk „Powtarzanie” Przycisk „Powtarzanie”

Przycisk „Powtarzanie”

Powtarzające się, co jakiś czas, przelewy, mogą być automatycznie tworzone od nowa, przez Bizmastera.

5 . Pole „Kwota” Pole „Kwota”

Pole „Kwota”

Ilość wpłacanych środków.

6 . Pole „Waluta” Pole „Waluta”

Pole „Waluta”

Waluta, w której zostanie wykonany przelew.

7 . Pole „Data wystawienia” Pole „Data wystawienia”

Pole „Data wystawienia”

Podaj datę wystawienia przelewu. Data ta, będzie widoczna na liście przelewów.

8 . Pole „Rodzaj przelewu” Pole „Rodzaj przelewu”

Pole „Rodzaj przelewu”

Wybierz jeden, z rodzajów przelewów:

  • Ogólny – zwykły przelew, np. od firmy do firmy.

  • Podatki – przelew podatkowy, np. do Urzędu Skarbowego.

  • Zus – przelew do ZUS. (Konto ZUS, np. ubezpieczenie społeczne, na które przelewasz, możesz wybrać z pola Konto).

9 . Pole „Sposób zapłaty” Pole „Sposób zapłaty”

Pole „Sposób zapłaty”

Można przelać środki, z konta na konto, lub gotówkę na konto.

10 . Pole „Drukuj na” Pole „Drukuj na”

Pole „Drukuj na”

Przelewy można drukować na zwykłej kartce papieru, lub na gotowych blankietach, które można kupić w sklepach.

  • W przypadku drukowaniu na czystym papierze, Bizmaster wydrukuje cały standardowy formularz.

  • Można zmienić marginesy (przesunięcia), gotowych blankietów, żeby celnie wypełnić, nietypowo rozmieszczone.

11 . Pole „Na podstawie formularza” Pole „Na podstawie formularza”

Pole „Na podstawie formularza”

Podaj nazwę formularza, z którym związany jest ten przelew podatkowy lub ZUS.

12 . Pole „Okres” Pole „Okres”

Pole „Okres”

Wybierz czas, za jaki regulujesz podatek lub składkę ZUS.

13 . Pole „Typ okresu” Pole „Typ okresu”

Pole „Typ okresu”

Wybierz, za jaki rodzaj czasu regulujesz podatki lub składkę ZUS.

14 . Pole „Tytułem” Pole „Tytułem”

Pole „Tytułem”

Wpisz tytuł przelewu. Na przykład, podaj numer faktury, za którą płacisz.

15 . Pole „Zapłacono” Pole „Zapłacono”

Pole „Zapłacono”

Zaznacz, dla własnej informacji, jeżeli przelew został wykonany.