Jak zainstalować i uruchomić program?

Poniższa, bardzo prosta w wykonaniu, procedura pozwoli prawidłowo zainstalować Bizmastera na komputerze.

  1. Pobierz plik Bizmaster_x.exe (gdzie x jest numerem wersji) ze strony programu: https://www.bizmaster.pl

  2. Nie jest wymagane odinstalowanie poprzedniej wersji programu. Jeżeli jednak jest ona uruchomiona, należy ją jedynie zamknąć (instalator o tym przypomina).

  3. Uruchom plik Bizmaster_x.exe. W oknie Umowa licencyjna, zaznacz punkt Akceptuje warunki umowy i potwierdź instalację, klikając przycisk Dalej a następnie Instaluj.

  4. Mimo, że instalacja jest łatwa cały czas podczas jej trwania jest dostępna Pomoc. Uruchamia ją przycisk znajdujący się w lewym dolnym rogu okna instalacynego lub naciśnięcie klawisza [F1].

  5. Po zakończeniu instalacji, Bizmaster zostanie uruchomiony. W menu Start i na pulpicie znajdziesz ikony Bizmastera, służące do jego szybkiego uruchamiania.

  6. Dokładna instrukcja instalacji dostępna jest na oficjalnym blogu programu: https://www.bizmaster.pl/r/32