Menu „Wstaw kwotę”

Menu „Wstaw kwotę”

  • To menu pokaże się, po kliknięciu podkreślonej na niebiesko kolumny, dokumentu rozliczeń podatkowych.

  • Klikając to menu, zdecydujesz, czy, i jaka kwota, z faktury, zostanie wstawiona do dokumentu podatkowego.

  • Ikona dokonanego tutaj wyboru, będzie widoczna obok nazwy kolumny.

1 . Puste Puste

Puste

Nie wstawiaj żadnej kwoty, do dokumentu podatkowego.

2 . Netto Netto

Netto

Wstaw kwotę netto (bez podatku VAT), z faktury, do dokumentu podatkowego.

3 . Brutto Brutto

Brutto

Wstaw kwotę brutto (z podatkiem VAT), z faktury, do dokumentu podatkowego.

4 . Ustawienia Ustawienia

Ustawienia

Dodatkowe ustawienia wstawiania kwoty.