Eksportowa

Eksportowa

1 . Pole „SAD - numer dokumentu” Pole „SAD - numer dokumentu”

Pole „SAD - numer dokumentu”

Numer dokumentu SAD, używanego w przypadku faktury eksportowej.

2 . Pole „SAD - data dokumentu” Pole „SAD - data dokumentu”

Pole „SAD - data dokumentu”

Data wystawienia dokumentu SAD, używanego w przypadku faktury eksportowej.

3 . Pole „SAD - kurs waluty” Pole „SAD - kurs waluty”

Pole „SAD - kurs waluty”

Kurs waluty na dokumencie SAD, używanym w przypadku faktury eksportowej.

  • Może to być inny kurs, niż kurs samej faktury eksportowej.

4 . Pole „Ilość opakowań” Pole „Ilość opakowań”

Pole „Ilość opakowań”

Wpisz, w ile opakowań zapakowano towar.

5 . Pole „Opakowanie” Pole „Opakowanie”

Pole „Opakowanie”

Wpisz rodzaj opakowania tego towaru (np. karton).

6 . Pole „Waga opakowania” Pole „Waga opakowania”

Pole „Waga opakowania”

Podaj masę samego opakowania, bez towaru (jednej sztuki, tego opakowania).

7 . Pole „Waga towaru” Pole „Waga towaru”

Pole „Waga towaru”

Podaj masę, jednej jednostki miary, towaru.