Jak sprawdzić co kupił dany klient?

Czy mogę zobaczyć sumę ilości i cen towarów kupionych przez danego odbiorcę?

  • Tak, lista ta pokaże się jako zakładka Towary ramki Odbiorca, więc możesz to sprawdzić np. w trakcie wystawiania faktury.

  • Lista towarów wraz z ilościami może obejmować okres całego roku lub jednego miesiąca.

Jak obejrzeć wszystkie dokumenty wybranego odbiorcy lub dostawcy?

  • Kiedy wybierzesz zakładkę Dokumenty ramki Odbiorca, zobaczysz listę wszystkich dokumentów danego odbiorcy. Kliknij dokument, aby zobaczyć jego podgląd.

Jak to włączyć?

  1. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Jeśli funkcja została wyłączona, otwórz Ustawienia i w rozdziale 4 zaznacz pole wyboru towarów lub dokumentów.

  2. Po włączeniu funkcji, w ramce Odbiorca należy zaznaczyć pole wyboru Inne, aby stosowne zakładki były widoczne.