Przyciski

Przyciski

 

1 . Przycisk „Podgląd” Przycisk „Podgląd”

Przycisk „Podgląd”

Otwiera podgląd faktury, w domyślnej przeglądarce internetowej. Jest to podgląd tego, jak faktura zostanie wydrukowana.

 • Po obejrzeniu podglądu, zamknij okno przeglądarki, np. naciskając [Alt+F4] lub [Alt+Tab] lub [Ctrl+W], aby powrócić do programu.

 • Można zmienić wygląd wydruków, w edytorze szablonów wydruków.

 • Aby zmienić domyślną przeglądarkę, w systemie Windows, kliknij Start » Panel sterowania » Domyślne programy. Możesz także skorzystać z ustawień, programów: W Internet Explorer, kliknij Narzędzia » Opcje internetowe » Programy » Ustaw domyślne. W Mozilla Firefox, kliknij Narzędzia » Opcje » Główne » Sprawdź teraz.

2 . Przycisk „Akceptuj/Powiązania” Przycisk „Akceptuj/Powiązania”

Przycisk „Akceptuj/Powiązania”
 1. Kliknij, aby wystawić np. fakturę, na podstawie aktualnie edytowanego np. dowodu.

 2. W ten sposób, utworzysz fakturę, która zawiera wszystkie dane dowodu.

 3. Można wystawić fakturę, na podstawie kilku dowodów, danego klienta (fakturę zbiorczą, tzw. zbiorówkę).

 • Przed wydrukowaniem, można poprawić uzyskaną fakturę.

 • Ilości w magazynie zostaną odjęte tylko raz, pole Aktualizuj ilości, powinno być zaznaczone, na uzyskanej fakturze.

 • Można skorzystać z bieżących dokumentów, aby szybko zaakceptować np. kilkanaście ostatnich dowodów.

 • Aby kopiować pozycje, między niezależnymi dokumentami, możesz też skorzystać z przycisku Importuj.

 1. Po zaakceptowaniu, np. kosztorysu na dowód, w dowodzie będzie widoczny przycisk Powiązania.

 2. Kliknij ten przycisk, aby w oknie, które się pojawi, zobaczyć, na podstawie którego kosztorysu, wystawiono dowód.

 3. Następnie kliknij Akceptuj, w tym oknie, aby wystawić np. fakturę, na podstawie tego dowodu.

3 . Pole „Aktualizuj ilości towarów w magazynie” Pole „Aktualizuj ilości towarów w magazynie”

Pole „Aktualizuj ilości towarów w magazynie”
 • Jeżeli to pole jest zaznaczone, ilości w magazynie towarów, zostaną odjęte, po zamknięciu tej faktury. Pozwala to zorientować się, przy wystawianiu następnej faktury, ile zostało jeszcze towaru w magazynie.

 • W przypadku Zamówień, spowoduje to dodanie towarów, do magazynu.

 • W przypadku Kosztorysów, spowoduje to wstępną rezerwację towarów, z magazynu.

4 . Przycisk „OK - zapisz, drukuj, zakończ edycję” Przycisk „OK - zapisz, drukuj, zakończ edycję”

Przycisk „OK - zapisz, drukuj, zakończ edycję”

Kliknij, lub naciśnij [Ctrl+Enter], lub [Ctrl+S], aby zapisać i zamknąć fakturę. Zostanie pokazane pytanie, o m.in. wydruk.