Kalendarz

Kalendarz

1 . Kalendarz Kalendarz

Kalendarz

Zadania wszystkich firm, w układzie kalendarza.

 • Zadania, dodane do wszystkich (poza „Moja firma”) firm, mają na końcu podany identyfikator tej firmy.

 • Klikając zadanie, otworzysz je do edycji, w ramce Firma.

 • Można tu także utworzyć nowe zadanie, np. zaznaczając pusty obszar, i wpisując nazwę zadania.

 • Innym sposobem dodania zadania, jest dwukrotne kliknięcie w kalendarzu.

 • Zadania można przeciągać myszą, do innych godzin i dni, oraz zmieniać ich długość, przeciągając brzegi.

 • Kliknij ponownie, na już zaznaczonym zadaniu, aby zmienić jego nazwę.

 • Przytrzymaj, podczas zaznaczania, klawisz [Ctrl] lub [Shift], aby zaznaczyć kilka zadań.

 • Naciśnij [Del], aby usunąć zaznaczone zadania.

 • Użyj [Tab], aby przechodzić między zadaniami.

 • Poszczególne zadania, mogą mieć różne kolory tła, odpowiadające kolorowym kategoriom.

2 . Pole „Firma” Pole „Firma”

Pole „Firma”

Wybierz firmę, której zadania, chcesz edytować.

 • Można wpisać nową firmę, która zostanie wtedy utworzona.

3 . Pole „Folder” Pole „Folder”

Pole „Folder”

Folder, w którym chcesz znaleźć firmy, w polu Firma, lub do którego chcesz zapisać tę firmę.

4 . Firma Firma

Firma

Odbiorca, wybrany w polu Firma. Wszystkie zakładki, odnoszą się do tej firmy.

 • Na przykład zadania, widoczne na liście, są przypisane do tej firmy, i mogą być do niej dodane nowe zadania.

 • Natomiast w kalendarzu, cały czas widoczne są zadania, ze wszystkich firm.

 • Klikając zadanie w kalendarzu, możesz je tutaj edytować.

5 . Przycisk „< Wstecz” Przycisk „< Wstecz”

Przycisk „< Wstecz”

Pokaż wcześniejsze dni w kalendarzu.

6 . Przycisk „Dziś” Przycisk „Dziś”

Przycisk „Dziś”

Pokaż dzisiejszy dzień w kalendarzu.

7 . Przycisk „Dalej” Przycisk „Dalej”

Przycisk „Dalej”

Pokaż następne dni w kalendarzu.

8 . Przycisk „Opcje” Przycisk „Opcje”

Przycisk „Opcje”

Dostosuj opcje kalendarza, takie jak liczba widocznych dni.

9 . Przycisk „Drukuj” Przycisk „Drukuj”

Przycisk „Drukuj”

Drukuj aktualnie widoczny tydzień kalendarza.

10 . Przycisk „OK - zamknij kalendarz” Przycisk „OK - zamknij kalendarz”

Przycisk „OK - zamknij kalendarz”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.