Jak oznaczyć dane kolorami dla wyróżnienia?

Czym są kolorowe kategorie?

  • Kolorowe kategorie są etykietami, które przypisuje się do danych.

  • Można utworzyć dowolną liczbę kolorowych kategorii, z dowolnymi nazwami i wybranymi kolorami.

Do czego można je przypisać?

  • Kolorowe kategorie można przypisać do wszystkich danych programu, np. można w ten sposób oznaczyć dokumenty, towary, odbiorców, zadania i inne.

Jak przypisać kategorie?

  • Podczas np. edycji faktury, należy kliknąć przycisk Kategorie, znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu.

  • Przypisane kategorie zostaną następnie pokazane na nagłówku edycji i na liście elementów. Dodatkowo w przypadku kalendarza kolory kategorii zostaną wyświetlone w tle zadań.

  • Można przypisać wiele kategorii do danego elementu.

 

Przykładowa kategoria „Wysłać pocztą” może wyglądać następująco:

 

 

 

Jak wyszukać dane z przypisaną kategorią?

  • Najprościej w tym celu wpisać fragment nazwy kategorii w polu wyszukiwania.