Jak współpracować w kilka osób?

Czy można wprowadzić listę użytkowników programu?

  • Tak, każdy użytkownik może mieć swoje hasło i określoną listę rzeczy, jakie może zrobić.

Jak to włączyć?

Jakie są dodatkowe efekty tej funkcji?

Co warto zobaczyć?