Jak załączać do danych pliki i strony internetowe?

Co można załączać do danych?

  • Dokumenty wystawione w programie, np. faktury.

  • Dowolne pliki z komputera, np. zdjęcia (wyświetlany jest podgląd).

  • Zakładki do stron internetowych.

Do czego można załączać?

Jak to włączyć?