Menu „Kategorie”

Menu „Kategorie”

1 . Wyczyść Wyczyść

Wyczyść

Element (np. faktura), nie będzie miał przypisanych żadnych kategorii.

2 . Kategorie Kategorie

Kategorie

Kliknij, aby zaznaczyć kolorowe kategorie, którymi aktualnie edytowany element (np. faktura) ma być oznaczony. Ponownie kliknij, aby usunąć zaznaczenie.

3 . Wszystkie Wszystkie

Wszystkie

Otwiera okno kategorii, pozwalające m.in. dodać kategorie. Ponadto menu „Kategorie” pokazuje tylko ostatnio używane kategorie, a okno kategorii pokazuje je wszystkie.

4 . Kliknięcia Kliknięcia

Kliknięcia

Otwiera okno, pozwalające wybrać często używaną kategorię.