Okno „Nowy folder”

Okno „Nowy folder”

1 . Pole „Podaj nową nazwę folderu” Pole „Podaj nową nazwę folderu”

Pole „Podaj nową nazwę folderu”

Wpisz dowolną nazwę, pod jaką ma być widoczny ten folder. Musi to być nowa nazwa.

2 . Lista „Foldery” Lista „Foldery”

Lista „Foldery”

Zaznacz miejsce, w którym będzie znajdował się ten folder.

  • Możesz utworzyć płaską listę folderów, ale możesz też tworzyć drzewiastą strukturę folderów.

  • Zaznacz „Wszystkie”, aby folder należał do podstawowych.

3 . Przycisk „OK” Przycisk „OK”

Przycisk „OK”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.

4 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.